Kontrola kvalitete

5 ključnih točk kontrole

  • 1. Za vsako fazo dela pripravimo delovni  nalog, s katerim se vodi evidenca izdelanih kosov, čas izdelave ter evidenca delavca.

  • 2. Po vsaki fazi se izdelek kontrolira vizualno in merilno. Vsak delovni nalog spremlja tudi slika izdelka.

  • 3. Vsaka faza kontrolira prejšnjo fazo.

  • 4. Vsak izdelek pred pakiranjem kontrolira vodja pakiranja.

  • 5. Končen pregled izvede in podpiše vodja proizvodnje.
5 ključnih točk kontrole
Dovršen delovni proces

Dovršen delovni proces

Delovni nalogi v digitalni obliki omogočajo, da je našem podjetju v  vsakem trenutku možno videti, v kateri fazi je posamezen izdelek. To omogoča tudi hitro ukrepanje v primeru okvar ali prilagoditev. Zaposleni imajo redna letna usposabljanja glede proizvodnega procesa in kontrole. Ta za nas izvajajo zunanje strokovne institucije. Vrhunski izdelek je odvisen tudi od vrhunskega orodja. Izvajamo stalen in dokumentiran nadzor vseh strojev in sistemov.

Skrbimo za popolno obdelavo naročil. Vsaka povratna informacija naših kupcev se dokumentira. Že 28 let se trudimo za stalno izboljšanje kakovosti.

V kolikor pride do reklamacij jih podjetje rešuje in odpravlja po 8D sistemu. Na vsako reklamacijo odgovorimo v največ enem delovnem dnevu. Naša primarna skrb je, da kupec čimprej dobi nadomestni izdelek. Nato vsako napako analiziramo in implementiramo ustrezne ukrepe, da se v procesu ne pojavi več.