O naši stavbi

V podjetju Metal design smo zavezani k ohranjanju okolja, varstvu in zdravju zaposlenih, kupcev in skupnosti. Skrb za okolje in zmanjševanje vplivov na okolje sta enakopravno vključena v poslovno strategijo podjetja in v celoten cikel izdelkov. Naš poslovno proizvodni objekt je premišljeno in trajnostno zasnovan tako, da je poraba energije zmanjšana na minimum, uporabljeni so obnovljivi viri energije, zmanjšana je tudi poraba pitne vode, posrkbljeno je za ustrezno ločevanje odpadkov. Tudi vse odpadne snovi, nastale med proizvajanjem, kot so plastični in kovinski ostanki in ostružki, se odvažajo na za to določena odlagališča, kjer se reciklirajo. 


1 - Sončna elektrarna

Na strehi našega objekta je nameščenih 300 fotovoltaičnih panelov z močjo 330 W, ki nam ob najbolj sončnih dnevih proizvedejo toliko električne energije, da smo celo samooskrbni. Viške energije, pridobljene med vikendi pa prodajamo v javno omrežje. S tem vsak mesec zmanjšamo naš račun za elektriko za več kot polovico. 

2 - Zajem deževnice

V meteornem jašku na našem dvorišču je nameščena posebna črpalka, ki zajema deževnico. Načrpana voda potuje v posebne rezervoarje in se porablja v pralnici, ki je del lakirnice. Deževnica je zaradi svoje kemične sestave bolj primerna za uporabo v pralnici, poleg tega pa s tem hkrati varčujemo z vodo.

3 - Rekuperacija

Prezračevanje v stavbi je izvedeno z rekuperacijo. Dva rekuperatorja v objektu zajemata zrak, ga prečistita in čistega ter primerno ohlajenega vračata v prostor.

4 - Ventilatorji z diferencialnim termostatom

Na zahodni fasadi objekta so nameščeni trije ventilatorji s posebnim diferencialnim termostatom, ki zazna temperaturo zunaj in znotraj objekta ter se samodejno vklaplja tako, da skrbi za optimalno temperaturo zraka v objektu.

5 - Vakuumski sončni kolektorji za tehnološko vodo

Na strehi našega objekta so nameščeni tudi vakuumski sončni kolektorji za pripravo tehnološke vode, porabljene v pralnici lakirnice. 

6 - Filtriranje in ponovna uporaba odpadnega zraka iz strojev

Kot lahko vidite naš objekt nima nobenega dimnika, saj naša dejavnost ne povzroča nobenih odpadnih dimov. Vsi stroji so sodobni, visoko tehnološko napredni in energijsko učinkoviti. Odpadni zrak, ki nastane med procesi, se v posebni napravi prefiltrira ter vrne v prostor ali pa je odveden na prosto zgolj skozi majhne rešetke na fasadi.

 

7 - Energijsko učinkovita oblika objekta

Glavna fasada objekta je obrnjena na jug, pregrevanje pa je preprečeno z obliko nadstreška. V poletnih mesecih tako nimamo težav s preveliko osončenostjo, pozimi pa nizki sončni žarki, ki sijejo na fasado, zlahka oddajajo toploto. Verjamete, da v poletju 2019 v pisarnah klimatskih naprav večinoma sploh nismo prižgali? V prostorih je bilo prijetno hladno!

8 - Strešna okna, obrnjena na sever

Oblika strehe objekta je zasnovana tako tudi zaradi osvetlitve delovnega prostora. Okna v tako imenovanih šedih (enokapnicah), obrnjena na sever, zagotavljajo optimalno osvetljenost celotne proizvodnje, kar zmanjšuje potrebo po umetnem osvetljevanju, hkrati pa je preprečeno neprijetno bleščanje in pregrevanje. 

9 - Toplotni ovoj stavbe

Celoten objekt ima debelo toplotno izolacijo, pod fotovoltaičnimi paneli seveda ognjevarno. Betonski fasadni elementi so prefabricirani in že toplotno izolativni. Vse zasteklitve objekta so trislojne, glavna steklena fasada na vhodu pa je tudi iz stekla s posebnim senčnim faktorjem. Tako je zagotovljen neprekinjen celotni toplotni ovoj stavbe brez nepotrebnih izgub.