Iso 9001 standard

Naša družba, ki je kontinuirano prisotna na trgu s svojimi proizvodi in storitvami od leta 1990, je s certificiranim standardom ISO 9001 v letu 2014 pridobila nov atribut kvalitetnega poslovanja. Celoten proces našega poslovanja imamo dokumentiran, nadgradili in prilagodili smo ga mednarodnim zahtevam in dobri proizvodni praksi ter ga naredili kompatibilnega z evropskimi metodami poslovnega delovanja.


Z uvedbo standarda ISO 9001 smo se zavezali izpolnjevanju pogodbenih zahtev in zahtev veljavne zakonodaje, doseganju tehnološke dovršenosti in kakovosti izdelkov, zanesljivosti dobave, konkurenčnosti, ustvarjanju pogojev za varno delovno ter življenjsko okolje ter zadovoljstvu vseh zainteresiranih strani.


V letu 2017 smo prešli na novo verzijo standarda ISO 9001:2015.