Politika podjetja

POLITIKA DRUŽBE - POLITIKA KAKOVOSTI

 

Z uvedbo sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 smo celoten proces našega poslovanja dokumentirali, nadgradili in ga prilagodili mednarodnim zahtevam in dobri proizvodni praksi ter ga naredili kompatibilnega z evropskimi metodami poslovnega delovanja.

 

Naša družba, ki je kontinuirano prisotna na trgu s svojimi proizvodi in storitvami od leta 1990, je s certificiranim standardom ISO 9001: 2008 v letu 2014 pridobila nov atribut kvalitetnega poslovanja. Konec leta 2017 prehajamo na novo verzijo standarda ISO 9001:2015.

 

Z uvedbo sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 smo v letu 2014 celoten proces našega poslovanja dokumentirali, prilagodili dobri proizvodni praksi in ga naredili kompatibilnega z evropskimi metodami poslovnega delovanja.

 

Z uvedbo standarda ISO 9001 smo se zavezali doseganju tehnološke dovršenosti in kakovosti izdelkov, zanesljivosti dobave, konkurenčnosti, ustvarjanju pogojev za varno delovno ter življenjsko okolje ter zadovoljstvu vseh zainteresiranih strani.

 

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene k temu cilju, ki dolgoročno utrjuje položaj in uspeh podjetja na trgu ter gradi njegovo prepoznavnost in prodajno prednost.

 

Zavezani smo k:

 • izpolnjevanju pogodbenih zahtev in zahtev veljavne zakonodaje,
 • nenehnemu izboljševanju učinkovitosti sistema vodenja kakovosti,
 • ohranjanju in izboljševanju zadovoljstva vseh zainteresiranih strani,
 • skrbi za okolje.

 

Podjetje ima zastavljene kratkoročne in dolgoročne cilje.

Kratkoročni cilji so zastavljeni in prepoznani v letnih vodstvenih pregledih delovanja sistema.

 

Dolgoročni cilji pa so naslednji:

 • gradnja dolgoročnega sodelovanja z vsakim kupcem
 • ohranjanje in povečevanje zadovoljstva kupcev;
 • zagotavljanje vedno višje ravni kakovosti naših proizvodov;
 • prilagajanje tehnologij in tehnoloških procesov najnovejšim trendom stroke;
 • zagotavljanje ekonomičnosti;
 • nenehno izboljševanje učinkovitosti sistema vodenja kakovosti;
 • povečevanje zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih s stalnim motiviranjem;
 • prepoznavanje in obvladovanje tveganj;

zagotavljanje socialne varnosti in ustrezno urejanje delavnega okolja. 

 

Metal Design uporablja piškotke, s katerimi zagotavljamo varno in boljšo uporabo strani. Več informacij in nastavitve piškotkov najdete na povezavi.
x