Operacija Trženjska in proizvodna razširitev ponudbe

Podjetje Metal design d.o.o. je uspešno kandidiralo na javnem razpisu razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Podjetje Metal design d.o.o. je uspešno kandidiralo na javnem razpisu  za financiranje spodbud za ponovni  zagon  poslovanja  podjetij  v  obmejnih  problemskih  območjih    COVID19  in  pridobilo sofinanciranje v višini 99.380,51 EUR.  Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja. 
Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10-49 zaposlenimi, ki so še  posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju (zaprtost mej in omejevanje prehodov) še dodatno oteženo. Namen javnega razpisa je prav tako omogočiti polno delovanje te ciljne skupine podjetij in ohranitev delovnih mest v podjetjih. Na tak način bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja v primerjavi s kriznim obdobjem ter ohranitev konkurenčnosti na domačih, čezmejnih in tujih trgih.  Zasledujeta  se  obstoj  in  delovanje  podprtih podjetij in uspešna vključitev v tržne procese in ponovno komercializacijo proizvodov, procesov in storitev. 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta je zmanjšanje posledic izpada prihodka zaradi zmanjšanja naročil kot posledica epidemije Covid-19 na področju Ajdovščine, ohranitev vsaj 90% delovnih mest v podjetju, in ponovni zagon podjetja za polni delovni čas in rednim poslovanjem. Namen projekta vključuje dolgoročno zaščito pred posledicami epidemije na poslovanje in ohranitev pristojnosti in konkurenčnosti na nemškem in švicarskem trgu. Namen je tudi zmanjšati stroške podjetja z ukrepi energijske učinkovitosti proizvodnega objekta in zmanjšati vpliv na okolje.

V ta namen projekt vključuje:

A. zmanjšati odvisnost od glavnega kupca,

B. povečati prodajo v sektorjih, ki bodo manj izpostavljeni v prihodnje ne glede na epidemijo – poiskati nova sodelovanja z mednarodnimi podjetji,

C. razširiti ponudbo podjetjem, s poudarkom na tehnološkem razvoju novih izdelkov in izboljšav in zgodnejši vključitvi v dobavno verigo, da se zmanjša odvisnost od sprememb pri kupcih,

D. polno izkoriščanje nove pridobitve podjetja – pol-avtomatske linije za prašno barvanje, ki predstavlja trenutno še neizkoriščene kapacitete, saj zaradi posledic epidemije in ukrepov še ni obratovala s polno zmogljivostjo,

E. izboljšati energijsko učinkovitost lastnega proizvodno-poslovnega objekta in strojev oziroma naprav, še posebej energijskih potreb linije za prašno barvanje, ter s tem zmanjšati stroške podjetja.

www.eu-skladi.si